• Driftsleder Harry Hansen og rådgiver Gina Halsen Hjetland er klar over at deponiet på Støleheia slipper ut mye CO2. Å bli kvitt deponigassen er umulig, men ellers jobber de så godt de kan med å være miljøvennlig. FOTO: Bjelland, Kjartan

Dette røret slipper ut mer CO2 enn all veitrafikk i kommunen tilsammen

Selv om det ble slutt på å deponere nedbrytbar masse i 2009, slipper avfallet som ble dumpet før den tid ut mer enn veitrafikken i Vennesla.