• Det er planlagt 50-60 båtplasser i kanalen. For øvrig blir promenaden offentlig areal. FOTO: Spiss Arkitektur & Plan

Vil bygge 500 meters kanal i Randesund

Naboer advarer mot å legge ytre del av Dvergsnes flatt med 175 nye boliger. Men utbygger hevder de gjør strandsonen mer tilgjengelig med 512 meter lang kanal, promenade og badeplasser.