• Avdelingsleder ved Torridal skole Tore Mydland, inspektør Leif Anders Haanes ved Fagerholt skole og rektor ved Sjøstrand skole Øystein Mosfjeld mener den nye opplæringsloven som kom i fjor vil bidra til å få ned mobbing over tid. FOTO: Jarle R. Martinsen

– Mobbelov til det positive

De er ledere på hver sin skole i Kristiansand. Et år etter at «mobbeloven» ble innført mener de den har økt elevenes rettigheter og er et viktig bidrag for å få ned mobbingen.