Etter serieomleggingen som trådte i kraft i 2017 har hele fire av 16 lag i de seks avdelingene i 3. divisjon rykket ned. Det har tilsvart en nedrykksprosent på 28,5.

Begrunnelsen for den høye nedrykksprosenten har vært å sikre direkte opprykk fra hver av de 24 avdelingene i 4. divisjon. Hver krets har én til tre avdelinger.

Nå har forbundstinget vedtatt med 181 mot 28 stemmer å endre nedrykksprosenten. Fra 2019-sesongen vil tre i stedet for fire lag rykke ned fra 3.-divisjonsavdelingene, som defineres som toppfotballens laveste nivå på herresiden.

I 2018 rykket 17 av de 24 nyopprykkede klubbene ned fra 3. divisjon.

Tøft i 4. divisjon

Endringen innebærer at antall opprykk fra 4. divisjon reduseres fra 24 til 18 lag.

Fremover vil Agder, Sogn og Fjordane, Indre Østland og Akershus ha ett lag hver. Oslo, Trøndelag, Hordaland og Rogaland vil ha to. Østfold og Vestfold deler én plass. Det samme gjør Buskerud og Telemark. Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal har også én plass på deling.

De fire nordligste kretsene Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland har totalt tre plasser.

Per nå har de fleste kretsene én direkte opprykksplass hver. Oslo har tre, mens Hordaland, Trøndelag og Rogaland har to. De øvrige har én.

Fleksibel ordning

Kretsene vil stå fritt til å organisere 4. divisjon i flere avdelinger, samt innføre kvalifiseringsordninger for opprykk.

Dermed har eksempelvis Buskerud og Telemark mulig til å ha hver sin 4. divisjon og kåre opprykk ved kvalifisering mellom de to avdelingsvinnerne. En annen mulighet er å danne en felles 4. divisjon for de to kretsene.

I fjor besluttet forbundstinget å utsette saken til årets ting.