• Rådmann Svein Skisland, ordfører Nils Olav Larsen (KrF) og varaordfører Berit Kittelsen under torsdagens kommunestyremøte. FOTO: Kjetil Nygaard

Kommuneplanen enstemmig vedtatt uten debatt om 1500 boliger på Venneslaheia

Ingen tok ordet da kommuneplanens arealdel ble enstemmig vedtatt.