• Hylestad skule i Valle legges ned og gjenoppstår trolig som Setesdal Folkehøgskule. FOTO: Johs. Bjørkeli

Etter 60 år legges Hylestad barneskole ned - får folkehøgskoleelever istedet

Når levekårsutvalget i Valle møtes onsdag, går startskuddet for nedleggelse av Hylestad barneskule midt mellom Valle og Rysstad. Årsaken er minkende barnekull. Når i underkant av 40 barn trolig flytter ut neste år, flytter istedet 100 folkehøgskulelever inn.