Boden vil gå fra kanten av brygga bort dit Terje Marcussen her står og forklarer under befaringen i oktober. Boden vil gå fra kanten av brygga bort dit Terje Marcussen her står og forklarer under befaringen i oktober. Foto: Vegard Damsgaard

Vil stoppe Marcussens sjøbod