• Erling Rafoss, regiontillitsvalgt i Kriminalomsorgens Yrkesforbund og betjent Maria Sundfær i Kristiansand fengsel. FOTO: Eivind Kristensen

Kallmyr vil hjelpe poli­tiet – fengsels­betjenter mener de ikke blir sett

Justisminister Jøran Kallmyr vil endre politiloven for å gi politifolk erstatning etter skader. Fengselsbetjenter reagerer mot forskjellsbehandling.