• Ole Magne Omdal (tv) kan se fram til å lede det viktige utvalget for by- og tettstedsutvikling. Her er han på omstridte Hamrevann i valgkampen sammen med Kjell Eirik Haavold som er foreslått som leder i havnestyret. FOTO: Kjetil Reite

Har fordelt viktige verv

Nå skal bystyret velge inn politikere i alle hovedutvalgene. Senterpartiet ligger an til å få ledervervene innen byutvikling, helse og havn.