Lundsbroa er en flaskehals for bussene som skal gjennom Kristiansand sentrum. Fredag skal atp-utvalget behandle flere forslag til hvordan biltrafikken kan dempes og hvordan man kan få flere over på kollektivtrafikk. Lundsbroa er en flaskehals for bussene som skal gjennom Kristiansand sentrum. Fredag skal atp-utvalget behandle flere forslag til hvordan biltrafikken kan dempes og hvordan man kan få flere over på kollektivtrafikk. Foto: Jacob J. Buchard

Kan bli stengt i rushet