Denne eiendommen, som ligger tett på Tangvall skole, er en av de to tomtene kommunen trenger for å komme i gang med å flytte idrettsanlegget i forbindelse med bygging av nytt skolesenter i Søgne. Denne eiendommen, som ligger tett på Tangvall skole, er en av de to tomtene kommunen trenger for å komme i gang med å flytte idrettsanlegget i forbindelse med bygging av nytt skolesenter i Søgne. Foto: Kjartan Bjelland

Strid om innløsning av eiendommer