• Denne eiendommen, som ligger tett på Tangvall skole, er en av de to tomtene kommunen trenger for å komme i gang med å flytte idrettsanlegget i forbindelse med bygging av nytt skolesenter i Søgne. FOTO: Kjartan Bjelland

Strid om innløsning av eiendommer

Søgne kommune trenger tomta til to bolighus for å bygge nytt idrettsanlegg og skolesenter på Tangvall, men legger ikke nok penger på bordet, ifølge huseiernes advokat.