Familien til Alethia Elliott (21) kjempet i to og et halvt år for at dattera skulle få et botilbud ved Signo Vivo i Sandefjord. Bildet er tatt i leiligheten Søgne kommune tildelte henne, i et bofellesskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri. Familien til Alethia Elliott (21) kjempet i to og et halvt år for at dattera skulle få et botilbud ved Signo Vivo i Sandefjord. Bildet er tatt i leiligheten Søgne kommune tildelte henne, i et bofellesskap for mennesker med utfordringer innen rus og psykiatri. Foto: Jacob Buchard

Ber kommunen dekke saksomkostningene i Alethia-saken