• KrFs bystyrepresentant Christoffer Westermoen med Ime skole i bakgrunnen. På dette jordet ønsker han at tilførselsveien fra nye E 39 skal ende. Men en underskriftskampanje vil det annerledes og saken må derfor opp i bystyret. FOTO: Jarle R. Martinsen

Omkamp om tilførselsvei

Striden rundt tilførselsveien til ny E 39 mot Mandal blusser igjen opp: En underskriftsliste krever omkamp i bystyret. Det stiller KrFs Christoffer Westermoen seg undrende til.