Fra venstre: Harald J. Solvik, utbyggingssjef i Nye Veier, Nils Bernt Rinde, kommunikasjonsrådgiver for E 39 i Nye Veier, Bernt Moen, driftsleder for AF Gruppen, og Pauline Frydenlund, ansvarlig for kommunikasjon i AF Gruppen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Fra venstre: Harald J. Solvik, utbyggingssjef i Nye Veier, Nils Bernt Rinde, kommunikasjonsrådgiver for E 39 i Nye Veier, Bernt Moen, driftsleder for AF Gruppen, og Pauline Frydenlund, ansvarlig for kommunikasjon i AF Gruppen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Tormod Flem Vegge

Legger om E 39 i Søgne