• Drangsholt er hardt rammet av flom. Forsikringsselskapene har mottatt mange skademeldinger fra området. FOTO: Kjartan Bjelland

1500 flomskader meldt inn på Sørlandet – tallet er ventet å stige

Forsikringsselskapene har foreløpig fått inn nærmere 1500 flomskader fra Agder-fylkene. Tallet er ventet å stige.