• FRAMTIDA: Slik ser utbyggerne av Hovdestøylen for seg Eminent Hovdestøylen når alle byggetrinnene er ferdig. Komplekset er sett fra dagens bakside av Hovdestøylen.

Bygger ut Hovdestøylen for 140 millioner kroner

Jorgeir Hamre Mediå, Kenneth Pedersen-Rise og Oddbjørn Pedersen-Rise skal bygge leiligheter og pusse opp sitt nyinnkjøpte Hovdestøylen for 140 millioner kroner.