• TAR GREP: Ordfører Ivar Lindal er bekymret over at Lindesnes kommune kommer dårlig ut på statistikker rundt levekår. Derfor satses det på et nytt prosjekt som skal virke forebyggende på fremtidens befolkning. FOTO: Espen Sand

En av fem er ufør

Skremmende levekårsstatistikker gjør at Lindesnes kommune har satt i gang et eget prosjekt, for å forebygge.