Finner ikke nye lokaler til interiørbutikken

foto