Slik skal trafikken gå gjennom krysset ved Gartnerløkka når høybrua rives. Slik skal trafikken gå gjennom krysset ved Gartnerløkka når høybrua rives. Foto: Statens vegvesen

Frykter flaske­hals under anleggs­arbeid – vil ha ambu­lanser på begge sider av byen

Tillitsvalgte i ambulansetjenesten vil ha ambulanser på begge sider av byen, når utbyggingen av nye Gartnerløkka i Kristiansand pågår. Beredskapssjefen ved sykehuset skjønner ikke hva de tillitsvalgte baserer bekymringen sin på.