LINDESNES: – Med egen legevaktbil kan legene rykke ut og gi bedre medisinsk behandling til pasienter ute og i hjemmet. Det er en stor trygghet for alle som trenger medisinsk behandling, sier Rune Myrmell som er enhetsleder for helsetjenester og legevakt.

Bilen er ikke registrert som et utrykningskjøretøy, men vil ved behov kunne være et supplement til ambulansene.

Fram til nå har legene som har hatt legevakt benyttet egne biler eller drosje, som ikke har vært tilpasset oppdragene de rykker ut på. Med egen legevaktbil vil legene alltid ha et kjøretøy med nødvendig medisinsk utstyr tilgjengelig.