MANDAL: — Da vi kjøpte leilighetene for ca. fire år siden, ble vi aldri informert om muligheten for at vi ikke kunne ha av- og pålessing i umiddelbar nærhet av inngangen vår, skriver eierne. De har forståelse for at det ikke skal være permanent parkering og unødvendig kjøring til og fra bygget, men mener det må være mulig å komme fram for ambulanse, brannbil, flyttebil og store vareleveranser.Advokat Helge Wigemyr protesterer også på den korte fristen for stengning. Det gjør han på vegne av verktøy Maskin AS og Johan A. Leschbrandt. Forhåndsvarselet var datert 15. august i år og mottatt av Wigemyrs klienter dagen etter. To virkedager senere skulle saken behandles.- Det sier seg selv at mine klienter ikke har mulighet for å komme med en utfyllende redegjørelse innen så kort frist, skriver Wigemyr.