Pinsemenighet bygde 21 hytter uten byggetillatelse