OSLO: ¿ Det ligger ingen stor dramatikk i dette. Den løsningen man er kommet fram til er et resultat av lange forhandlinger. Begge parter er tilfreds med dette, sier Aamund O. Sandland til NTB. Han er talsmann for Tom Nordlie.Den nyvalgte lederen i Vålerenga, Rune Hansen, sier at klubbledelsen hele tiden har lett etter interne løsninger. Han sier også at Tom Nordlie var et aktuelt alternativ lenge, men at en helhetsvurdering gjorde at et opplegg med Nordlie ikke var godt nok.¿ Jeg tror det er en god løsning vi er kommet fram til nå med Kenneth Rosén som sportslig leder, Kjetil Rekdal som spillende hovedtrener og Geir Bakke som trener. Det vil si at han kommer til å fortsette i den rollen han har hatt under Tom Nordlie, sier Hansen. NTB