Bygdemuseum, utstillingslokaler og møteplass for øvrebøfolk. Det er den mest sannsynlige fremtiden for gamle og ærverdige Øvrebø prestegård. Men økonomien i prosjektet blir neste hodepine.— Jeg er veldig glad for at vi skal få sjansen til å utvikle denne perla til bygdefolkets beste, sier en glad Trygve Sørli.Han er medlem av ei gruppe av folk fra Øvrebø som har jobbet lenge nettopp med å få sikret Øvrebø prestegård som et kultursenter for bygda. Nå kan gruppa juble. Det ble flertall for en slik etterbruk hos politikerne i plan- og økonomiutvalget (formannskapet) i møtet i går.Ville selge

Debatten der ble opphetet nok. Arbeiderpartiet utgjorde mindretallet.- Prosjektet er helt urealistisk kostnadsmessig, hevder Alf Olav Strædet (Ap) overfor Fædrelandsvennen.- Vi ville heller selge prestegården eller leie ut anlegget til jordbruk og skogbruk, sier han.Eivind Drivenes (Sp) mener derimot bygdefolket fortjener en sjanse og en utfordring:- Vi vil at befolkningen i Øvrebø skal få fortelle hvordan de vil ha det, og komme tilbake til oss med det, sier han.Skjenking?

Det betyr at komiteen i Øvrebø får frist ut året til å komme med en konkret utredning for hvordan kultursenteret deres skal være. Saken utredes parallelt hos kultursjefen. Tidlig i 2002 skal saken opp politisk på nytt, og til slutt avgjøres i kommunestyret.Trygve Sørli opplyser at det vil bli avholdt flere folkemøter om prestegårdens fremtid i Øvrebø fremover. Øvrebø historielag vil være tungt inne. Laget ønsker å få både møtelokaler og bygdemuseum inn på gården. De øvrige lagene og foreningene i Øvrebø vil også kunne nyte godt av lokalene. Kunst- og husflidsutstillinger kan bli aktuelt i tillegg.I utredningen skal det også gjøres rede for hvordan prosjektet kan realiseres økonomisk.- Det blir den store utfordringen å få til en drift på dette, innrømmer Trygve Sørli. Han tror løsningen må bli utleie av selskapslokaler.- Og da må det skjenkebevilling til?- Det kan bli et aktuelt spørsmål, sier Sørli forsiktig.Kristelig Folkeparti stemte med flertallet i prestegårdsaken i går. Men ved neste korsvei kan spørsmålet om skjenking av alkohol splitte partiene igjen.Trygve Sørli regner med at kommunen kan fortsette å betale det ytre vedlikeholdet av gårsbygningene. Han håper også på kommunalt kulturtilskudd og sponsormidler fra bedrifter i Vennesla.- Det er folk som har fått slikt til før, på Vigeland hovedgård og andre steder. Det er interesse og glød her oppe. Ildsjelene skal få det til, sier en optimistisk og engasjert øvrebøing Trygve Sørli.inge.dalen@fedrelandsvennen.no