Mandal: Han har arbeidet som byggesaksbehandler i Egersund kommune. Friberg har registrert at Mandal kommune tillater tomteutnyttelse i henhold til totalt bruksareal, mens reguleringsbestemmelsene i Egersund går på prosent av bebygd areal.