KRISTIANSAND: Den nye fløyen ved barneskolen på Tinnheia er bare halvannet år gammel. Nå må deler av den bygges om. Ingen vet ennå hvor mye merarbeidet vil koste.— Den jobben er vi nødt til å gjøre. Saken skal drøftes med rådmannen, sier undervisningsdirektør Odd R. Jørgensen.Tilbygget ved Karl Johans Minne ble reist før skolestart i 1998. Like etter kom en ny forskrift om miljørettet helsevern ved skoler og barnehager. Derfor tenkte ingen på radon da fire millioner kroner ble brukt til ny fløy med to klasserom og to grupperom.Radonmålinger i fjor vinter påviste 724 becquerel per kubikkmeter luft i de to klasserommene. Kontrollmålinger over to måneder fram til desember i fjor, viser at nivået har økt til henholdsvis 1373 og 1363. Tiltaksgrensen er 400 becquerel.Rektor Ole Kristian Lauvnes er ikke overrasket over tallene.- Det som overrasker, er den store forskjellen på målingene i den gamle skolebygningen og den nye fløyen. Vi har vært klar over at fjellet på Tinnheia avgir noe stråling. Den nye fløyen er bygget på en kolle, påpeker han.Lauvnes ser ingen grunn til å dramatisere situasjonen:- Vi er kjent med at man må oppholde seg i et slikt rom det meste av døgnet over flere år dersom dette strålingsnivået skal gi skadelig effekt. Derfor er det greit at vi er gjort kjent med forholdet mens fløyen ennå er ny, sier Karl Johans Minnes rektor.Avdelingsingeniør Ulrik Ulvnes i miljørettet helsevern har fått resultatene av kontrollmålinger fra åtte av de 11 skolene som registrerte radonstråling i høst. Med to unntak, viser alle resultatene lavere verdi enn da de første registreringene ble gjort for ett år siden.Høyeste resultat i fjor vinter, kom fra Slettheia skole med 1208 becquerel per kubikkmeter luft. I høst ble stråleverdier registrert i ti klasserom, med 785 som høyeste resultat. De andre verdiene ved skolen var under 200.Ved de andre kontrollerte skolene, er tallene slik:Øvre Slettheia: 987 før, 304 nå. Samfundets skole, Dvergsnes: 524 før, 17 nå. Strømme skole: 334 før, 10 nå. Voie skole: 209 før, 302 nå. Vågsbygd skole: 410 før, 229 nå. Vigvoll skole: 750 før, godt under 400 nå.Ulvnes har ennå ikke mottatt resultatene etter nye målinger ved Hellemyr skole (638 før), Åsane skole (306 før) og Grim skole (211 for ett år siden).Heller ikke kontrollmålinger fra tre barnehager er kjent til nå.Ifølge forskriftene må tiltak settes i verk når radonverdien overstiger 400 becquerel per kubikkmeter luft. Nedre tiltaksgrense er satt til 200.