• Janne Omland fikk ødelagt selvtilliten da hun slet med matte på skolen. Men nå har hun gjort sølvsmed-drømmen til virkelighet. Hun fikk stor appalus på Setesdalskonferansen FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

Janne fulgte drømmen - gjorde lærerens fordømmelse til skamme

«Du er altfor dårlig i matte», sa læreren da Janne Omland fortalte om sølvsmed-drømmen. Torsdag fikk hun kjempeapplaus på Setesdalskonferansen da hun fortalte om sin nye sølvsmedbedrift.