• Mandal SVs Morten Ekeland frykter at nykommunen blir toppstyrt med etter hans mening altfor få representanter i det nye kommunestyret. FOTO: Jarle R. Martinsen

Frykter toppstyrt nykommune

Antall lokalpolitikere i kommunestyret i nykommunen Lindesnes kan bli mer enn halvert i forhold til dagens politiske organisering.