• Over 75 prosent av elevene som begynte på videregående utdanning i Vest-Agder i 2011 fullførte og besto i løpet av fem år. FOTO: Thomas Brun, NTB/Scanpix

Flere fullfører skolen i Vest-Agder

Stadig flere elever fullfører og består videregående skole i Vest-Agder. - Et resultat av målrettet arbeid, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge.