Flyttet strand­festen til skjær­gården – nå har festi­valen solgt ut fire eksklu­sive seilskute­fester