Sykdommen smitter ikke til mennesker, skriver Veterinærinstituttet.

Det aktuelle kaninholdet ble akutt syke og døde etter kort tid. Én av kaninene ble sendt til Veterinærinstituttet for obduksjon, og en leverprøve ble videre sendt til Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala for analyse. Der ble sykdommen påvist.

Kaningulsott har tidligere vært påvist i Norge i Oppland, Telemark og Agder. Siden 2016 er den påvist tre ganger. Foreløpig har det kun vært hos tamkaniner, men i Sverige er den også påvist blant villkaniner.