LeRon Shults er professor ved UiA og bruker kunstig intelligens og datasimulering til å forske på holdninger og holdningsendringer. LeRon Shults er professor ved UiA og bruker kunstig intelligens og datasimulering til å forske på holdninger og holdningsendringer. Foto: Jacob J. Buchard

Mener religion kan forklare klimaskepsis