Per Try (t.h.) og Morten Bentsen på støyvollen med E 39 og Tangvall på høyre siden, og Hamreheia på venstre side. Her vil de bygge 200 familieboliger. Per Try (t.h.) og Morten Bentsen på støyvollen med E 39 og Tangvall på høyre siden, og Hamreheia på venstre side. Her vil de bygge 200 familieboliger. Foto: Vegard Damsgaard

Vil bygge 200 boliger – men på Torvet sier de nei