• Otra ved Moseidmoen under flommen FOTO: Bjelland, Kjartan

Vil koste milliarder

Forsikringsutbetalingene på noen hundre millioner er bare starten. Samfunnets kostnader med å tilpasse seg klimaendringene blir mye høyere.