• «Flekken» på Flekkerøya ligger idyllisk til i strandsonen. FOTO: kjellingeso

Kystlinjen under byggepress

Byggeaktiviteten i strandsonen i Norge har gradvis avtatt siden 2009, men i Agder er det fortsatt et sterkt utbyggingspress.