• Dette bildet viser omkjøringen på fylkesvei 461 ned Klevelandslia.

Her går omkjøringene

— Det er kun utrykningskjøretøy som til nød får lov til å kjøre på den stengte veien, forteller veivesenets Tor Alf Høye.