• Det jobbes med tre ulike alternativer. Vegkontoret har tidligere ment at alt. A er det mest fornuftige. Alt B. ligger kloss langs Tarvannet, kommunens drikkevann. Alt. C går fra toppen av Fardalsbakken, ved Undeland og sørover til Remesvik. (Stiplede linjer er tunnel).

Kjemper for helt ny vei

Etter modell av "Listerpakken" øynes det nå håp om en helt ny vei utover mot Lindesnes