• Regjeringen legger opp til økt veibygging, men antall bomstasjoner er ventet å øke tilsvarende. FOTO: Tormod Flem Vegge

På norgestoppen i bompenger

Regionveisjef Kjell Inge Davik ber bilistene forberede seg på flere bomstasjoner, men sier at det går en tålegrense for hvor mye bompenger en kan kreve inn.