• Som mor til en 13-åring som spiller i KIF Håndball er Turid Narvestad da hun fikk beskjed om at hvert medlem må skaffe minimum fem mobilnumre til å motta reklame via en app. FOTO: Kjartan Bjelland

Vil ikke motta reklame på mobilen

Styret i KIF håndball har bestemt at alle lag i klubben skal delta på en ny form for dugnad som går ut på å motta reklame på mobilen. Håndballmamma Turid Narvestad mener håndballklubben snubler i sin egen ivrighet.