• Politimester Kirsten Lindeberg har ikke fått løst driftsutfordringene i vest ennå. FOTO: ARKIV

Agderpolitiet deles i tre driftsenheter

Politidirektoratet har bestemt seg for omfattende sammenslåinger av politiets driftsenheter på Agder. For vestregionen er intet avklart ennå.