• - Vi vet at mange av jentene er trafficking-ofre. Dette er svært alvorlig, sier Kari Henriksen (Ap) som ønsker å beholde dagens forbud mot kjøp av sex. Hun reagerer på signalene fra regjeringspartiene som vil fjerne forbudet. FOTO: EIVIND KRISTENSEN

- De legitimerer sexkjøp

En rekke uttalelser fra Høyre og Frp om forbudet mot sexkjøp, har fått Kari Henriksen (Ap) til å se rødt.