• Baneheitunnelens to fotobokser tar suverent flest fartssyndere av alle boksene i Agder. I løpet av fjoråret ble det gjort 85 førerkortbeslag her. FOTO: Jan Oddvar Eide

Fotoboksene som tar flest

Ikke overraskende er det fotoboksene i Baneheiatunnelen som fører til flest forelegg og førerkortbeslag i Agder.