Friluftsamfiet er plassert på en liten høyde med utsikt over det for fuglelivet det viktige våtmarksområdet. Foto: Torbjørn Witzøe
På parkeringsplassen ved Slevdalsvannet naturreservat kan publikum finne informasjon om det unike fugleområdet. Foto: Torbjørn Witzøe

— Våtmarksområdene er blant de mest truede naturområdene i verden, og bidrar også til å lagre CO2. Regjeringen vil både ta vare på det vi har og bidra til å tilbakeføre noen som er blitt ødelagt slik som i dette tilfellet, sa Tine Sundtoft.

Statsråden fikk hjelp av femteklassingene Sander Lorentzen og Sandra Heskestad ved Borhaug skole, da hun skulle klippe snora for nyåpningen av Slevdalsvannet naturreservat. Skolen ligger bare noen steinkast unna og er ofte på tur i området.

Viktig fugleområde

Fra friluftsamfiet har fugletittere nå fått god komfort. Foto: Torbjørn Witzøe

Våtmarksområder som Slevdalsvann ved Borhaug på Lista er veldig viktig både som hekkområde, overvintring og rasteplass for trekkfugler. Slevdalsvannet var i ferd med å gro fullstendig igjen, da et omfattende arbeid med å grave opp nye dammer og kanaler startet. Våtmarksområdet har nå fått 14 dekar vannspeil mot bare to tidligere.— Fugletitting er en sterkt voksende turistnæring, som vi ønsker velkommen til Lista og Farsund. Området er nå også tilrettelagt for friluftsliv, og vi håper mange vil finne veien hit, sa ordfører Richard Ivar Buch.

Ordføreren benyttet også anledningen til å takke for samarbeidet som kommunen har hatt med Lista Fuglestasjon som denne helga feirer 25-års jubileum.

Overraskelse

Statsråden hadde også med seg nyheten om at Lista våtmarkssenter blir autorisert som et besøkssenter av miljødirektoratet. Det betyr at senteret som lokaliseres til fuglestasjonen ved Lista fyr får til sammen 4,25 millioner kroner til drift for de fem nærmeste årene.

Lista vant fram i konkurranse med ni andre søkere. I begrunnelsen for å velge Lista heter det blant annet at en samlokalisering med lista Fuglestasjon vil gi Lista Våtmarkssenter tilgang til et aktivt og kunnskapsrikt fagmiljø. Våtmarksområdene på Lista er også oppført på Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarksområder. Området er et knutepunkt for trekkfugler, og det stedet i Norge hvor det årlig observeres flest antall fugler.

Stor opplevelse

Tine Sundtoft fortalte de mange som var møtt fram at hun selv nylig hadde en stor opplevelse da hun fikk se en fiskeørn gjennom kikkert. Hun sa at befolkningen i området er privilegerte som bor på Lista.