• Hun ble offer for menneskehandlere i Nigeria i 2006. I 2009 ble Itohan Moses arrestert og mistenkt for selv å drive med hallikvirksomhet. Lagmannsretten frifant henne på alle punkter. Men nå vil Utlendingsnemnda kaste henne ut av landet. Støttespillerne hennes ber om at traffickingofferet får beskyttelse. FOTO: Torstein Øen

Trafficking-offer sendes ut av landet

Hun satt ni måneder i fengsel, men ble til slutt trodd av retten og frifunnet for anklager om hallikvirksomhet. — Nå skylder samfunnet vårt henne en unnskyldning, ikke en utkastelse, sier varaordfører Jørgen Kristiansen.