- Han har ingenting bak et bussratt å gjøre

Bussen kjører forbi mopeden i fotgjengerfeltet før den så vidt unngår å krasje med en møtende bil.