• Første rekke (f.v.): Olga Bruskeland, Lillian Larsen, Olaug Knudsen, Signe G. Jansen, Inger Lise Fiveland, Haldis Jernes, Anne-Mari Daland.Andre rekke (f.v.): Eva Stang, Karen-Anne Axelsen, Jessie Torunn Jensen, Ingrid Tønnessen, Else Palma Johannesen, Liv Mørenskog, Sidsel Dybing, Anne Karin Bakke, Solveig Frigstad, Åse Repstad, Jens Frigstad.Tredje rekke (f.v.): Gunnar Jensen, Yngvar Tveit, Kai Kårikstad, Svein Ove Sandvik, John Petter Rasmussen, Svein Christian Engvoldsen, Kjell Mardon Frigstad, Harald Moe, Arnfinn Strømme, Svein Ersland. FOTO: Privat

Fest ga mersmak

Om fem år vil de gjøre det igjen.