Den sørlandske verdenen sett i jordisk perspektiv

Sørlandske stedsnavn er bedre kjent enn enkelte later til å tro. I Colombia herjer Farc-geriljaen rundt Kristiansand, i Missouri kunne man i alle fall for noen år siden fylle bensin på Mosby Service og i Russland er Lista ett av landets 32 oblaster (fylker).