Kristiansand tingrett fant det bevist at 45-åringen hadde slått datteren flere ganger i måneden i løpet av en halvårsperiode i 2013. Voldsbruken besto av kvelertak og slag. 45-åringen skal også ha trampet på datteren mens hun lå nede på gulvet.

45-åringen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel. Årsaken er at det tok 14 måneder fra saken var ferdig etterforsket til det ble tatt ut tiltale og ytterligere fire måneder til saken kom for retten.

I dommen vises det også til at barnevernstjenesten har iverksatt tiltak i saken og at 13-åringen nå er tilbake hos familien. En betinget fengselsstraff er dermed også til barnets beste, konkluderte retten.