• Noen ganger er alarmene ikke så alvorlige som først fryktet. Her fra Kjerrheia, hvor mulig brann i leilighet var brann i jorden i en blomsterurne. FOTO: Baard Larsen

Høy terskel for å sende regning for unødige alarmer

Brannetatene i Agder rykket i 2013 ut på over 2.800 oppdrag i året, der minst 1.962 viste seg å være unødige alarmer. Men bare 166 fikk regning for unødvendig utrykning.