• Fylkesordfører Terje Damman skulle ønske National Oilwellk Varco ville ombestemme seg og heller etablere seg i det påtenkte Quadrum-prosjektet på Jernbanetomta i Kristiansand. Han er også kritisk til den politiske håndteringen i Kristiansand. FOTO: L2 Arkitekter

Ber NOV se på Jernbanetomta

Fylkesordfører Terje Damman (H) skulle ønske National Oilwell ville etablere seg på Jernbanetomta. Han er kritisk til måten kristiansand-politikerne håndterer den store utbygging-saken.